Beyaz Eşya Servisi

Bosch Condense 2500 Servis fonksiyonlarına Genel Bakış

Bosch Condense 2500 (L1) Parametre Ayarları


Menü 1 (L1 menüsündeki parametre ayarları)
▶ Ekranda L.1 gösterilene kadar + tuşunu ve – tuşunu aynı anda basılı
tutun.
▶ Menü 1 (L.1)'de ayarlar yapmak için tuşuna basın.
▶ Bu menü alanındaki servis fonksiyonları arasında geçiş yapmak için +
veya – tuşuna basın.

Temel ayarlar, aşağıdaki tabloda vurgulanmış şekilde gösterilmektedir.

Servis fonksiyonu Ayarlar/Ayar aralığı Not/Kısıtlama
1.A Müsaade edilen maksimum ısıtma
kapasitesi
• “Minimum nominal ısıtma kapasitesi”…
“maksimum nominal ısıtma kapasitesi”
Doğalgaz cihazlarında:
▶ Isıtma kapasitesini yüzdelik değer olarak
ayarlayın.
▶ Gaz debisini ölçün.
▶ Ölçüm sonucunu, ayar tabloları ile karşılaştırın
( Sayfa 50). Farklılık olması durumunda
ayarı düzeltin.


1.b Müsaade edilen maksimum sıcak
kullanım suyu kapasitesi
• “Minimum nominal ısıtma kapasitesi”… “Sıcak
kullanım suyu için maksimum nominal
ısıtma kapasitesi”
Doğalgaz cihazlarında:
▶ Isıtma kapasitesini yüzdelik değer olarak
ayarlayın.
▶ Gaz debisini ölçün.
▶ Ölçüm sonucunu, ayar tabloları ile karşılaştırın
Farklılık olması durumunda
ayarı düzeltin.


1.E Pompa karakteristik alanı

0: Pompa şalt tarzı 2 gibi, bir dış hava sıcaklık
sensörü algılandığında pompa şalt türü 4 gibi
• 1: Gidiş suyu sıcaklığı üzerinden sirkülasyon
pompası kontrolü. Isı ihtiyacı olduğunda,
sirkülasyon pompası brülör ile birlikte
çalışmaya başlar.
• 2: Oda sıcaklığı üzerinden sirkülasyon
pompası kontrolü.
• 3: Dış hava sıcaklığı üzerinden sirkülasyon
pompası kontrolü.
• 4: Dış hava termostatlı ısıtma tesisatlarında
akıllı sirkülasyon pompası kapaması.
Sirkülasyon pompası, yalnızca ihtiyaç
duyulması halinde devreye alınır.


2.b Maksimum gidiş suyu sıcaklığı

• 30 … 82 °C


2.C Hava tahliye fonksiyonu

0: Kapalı

1: Bir defalığına açık
2: Sürekli açık
Bakım çalışmalarının ardından hava tahliye
fonksiyonu çalıştırılabilir.
Hava tahliyesi esnasında sembolü yanıp
söner.
2.F Çalışma modu

• 0: Normal çalışma; cihaz, kumanda
ünitesindeki ayarlara göre çalışır.
• 1: Cihaz, 15 dakika boyunca minimum
kapasite ile çalışır.
• 2: Cihaz, 15 dakika boyunca maksimum
kapasite ile çalışır.
Çalışma modunu geçici olarak değiştirmek için.
Cihaz, 15 dakika sonra normal çalışma moduna
geçer.


3.A Brülörü kapatmak ve tekrar açmak için
otomatik zaman aralığı
• 0: Kapalı
• 1: Açık
Dış hava termostatlı ısıtma tesisatları için.
0 ayarında zaman aralığı, servis fonksiyonu 3.b ile
ayarlanmalıdır.


3.b Brülörü devre dışı bırakmak ve tekrar
çalıştırmak için zaman aralığı

• 0 … 3 … 15 dakika Zaman aralığı, brülörün açılması ve tekrar
çalışması arasındaki minimum bekleme süresini
belirler.
Bir dış hava termostatı bağlandığında, termostat
bu ayarı optimize eder.
Sadece servis fonksiyonu 3.A kapalı olduğunda
kullanılabilir.

3.C Brülörü devre dışı bırakmak ve tekrar
çalıştırmak için sıcaklık aralığı


• 0 … 5 … 30 Kelvin Brülör açılana dek güncel gidiş suyu sıcaklığı ve
gidiş suyu ayar sıcaklığı arasındaki fark.
Bir dış hava termostatı bağlandığında, termostat
bu ayarı optimize eder.
3.d Minimum nominal ısıtma kapasitesi
(ısıtma ve sıcak kullanım suyu)
• “Minimum nominal ısıtma kapasitesi”…
“maksimum nominal ısıtma kapasitesi”
Doğalgaz cihazlarında:
▶ Isıtma kapasitesini yüzdelik değer olarak
ayarlayın.
▶ Gaz debisini ölçün.
▶ Ölçüm sonucunu, ayar tabloları ile karşılaştırın
Farklılık olması durumunda
ayarı düzeltin.


3.E Sıcak su hazırlama işlemi için brülörü
açmak ve tekrar açmak için zaman aralığı
(sadece konfor ve yaz işletiminde)


• 20 … 60 dakika Zaman aralığı, brülörün sıcak su hazırlama işlemi
için çalışması ve tekrar çalışması arasındaki
minimum bekleme süresini belirler.


3.F Isı muhafazası süresi

• 0 … 1 … 30 dakika Isıtma işletmesi, bir sıcak kullanım suyu hazırlama
işleminden sonra, burada belirtilen süre kadar
kilitli kalır.


4.b Maksimum sıcak tutma sıcaklığı

• 40 … 62 … 65 °C Isı bloğunun maksimum sıcak tutma sıcaklığı.


4.E Cihaz tipi – Otomatik olarak tespit edilen ısıtma cihazı tipi
gösterilir.


Mümkün olan göstergeler:
• 0: Isıtma için ısıtma cihazı
• 1: Sıcak kullanım suyu ve ısıtma için ısıtma
cihazı
• 2: Boyler için ısıtma cihazı


4.F Sifon doldurma programı

• 0: Kapalı (sadece bakımlar esnasında izin
verilir).
• 1: Açık
Aşağıda belirtilen durumlarda sifon doldurma
programı etkinleştirilmektedir:
• Cihaz, Açma/Kapatma düğmesi üzerinden
açıldığında.
• Brülör 28 gün boyunca çalışmamışsa.
• Çalışma modu yaz işletmesinden kış
işletmesine ayarlandığında.
Isıtma veya boyler çalışma modu için söz konusu
bir sonraki ısı ihtiyacında, cihaz 15 dakika süreyle
düşük ısıtma kapasitesinde tutulur.
Sifon doldurma programı süresince sembolü
yanıp söner.


5.A Bakım Aralığının Sıfırlanması

• 0 Bu servis fonksiyonuyla kontrol/bakımdan sonra
ekranda göstergesini sıfırlayabilirsiniz.


5.b Fan ilave çalışma süresi

• 01 … 03 … 18 (10 - 180 saniye) Bu servis fonksiyonu ile fanın ilave çalışma
süresini ayarlayabilirsiniz.


5.F Kontrol zaman aralığı

• 0: Kapalı
• 1 … 72 ay
Ayarlanan süre geçtğinde ekranda gösterge ile
gerekli olan kontrol gösterilir.


6.A Kaydedilmiş son arızanın görüntülenmesi

• 00: Servis fonksiyonu sıfırlandı. Bu servis fonksiyonu ile son olarak kaydedilen
arızayı görüntüleyebilirsiniz.


6.C Termostatın gidiş suyu ayar sıcaklığı
(EMS-BUS)
– Gidiş suyu ayar sıcaklığı (termostat tarafından
talep edilen) gösterilir.


6.d Türbindeki güncel debi – Dakikada litre biriminde.


7.C Minimum sıcak su debisi

• 2,5 … 5 litre/dakika Bu değerin üzerindeki tüketim miktarlarında sıcak
kullanım suyu hazırlama etkinleştirilir.


7.E Yapı kurutma fonksiyonu

• 0: Kapalı
• 1: Açık
Cihazın yapı kurutma fonksiyonu, dış hava
termostatının şap kurutma fonksiyonu (dry
function) ile aynı değildir.
Yapı kurutma fonksiyonu açık olduğunda, sıcak
kullanım suyu işletmesi ve bacacı işletmesi
(örneğin gaz ayarı için) mümkün değildir.
Yapı kurutma fonksiyonu etkin olduğu sürece
sembolü yanıp söner.

P.6 LC ekranının kesintisi aydınlatması

• 0: Kapalı
• 1: Açık

P.7 Boyler işletmesi 

0: eco çalışma modu, ayarlanmış olan sıcaklığa
ısıtma işlemi, ancak sıcak kullanım suyu
kullanıldığında gerçekleşir.
• 1: Konfor çalışma modu, cihaz, sürekli olarak
ayarlanmış olan sıcaklıkta tutulmaktadır.
Konfor çalışma modunda sıcak kullanım suyu
kullanımı söz konusu olduğunda bekleme süresi
daha kısadır. Sıcak kullanım suyu kullanılmasa
bile, bu nedenden dolayı cihaz devreye girer.

Bosch Condense 2500 Yoğuşmalı kombilerinize oda termostatı bağlantısı için burdan destek alabilirsiniz.

Servis Hakkında Yorum Yap

Daha yeni Daha eski

Bosch Condense 2500 (L1) Parametre Ayarları